Brzy se dočkáme nové právní úpravy, která bude mít vliv na termín účinnosti některých smluv. A to dí

Datum: 04.01.2016

Od 1.1.2016 vzniká všem plátcům DPH nová povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. V kontrolním hlášení se budou vykazovat údaje na základě vystavených a přijatých daňových dokladů a dalších dokladů o zboží nebo poskytnutí služeb. Kontrolní hlášení nenahradí řádné daňové přiznání. Bude prostředkem, který umožní správci daně získat informace o realizovaných transakcích a tím zamezit případnému odčerpávání prostředků z veřejného rozpočtu. Podmínky pro zasílání kontrolního hlášení nejsou shodné s daňovým přiznáním. Povinnost zasílat kontrolní hlášení měsíčně, mají i kvartální plátci DPH. Dávejte si pozor na lhůty a podávejte kontrolní hlášení včas, předejdete tak nemalým pokutám!