Sjednocení jednání formou plné moci

Datum: 12.02.2015

Také Vám dělal velkou hlavu§ 441 odst. 2 NOZ? S tím už je konec! Rozdílnost názorů, zda má nebo nemá být plná moc sepsána formou notářského zápisu, protože je udělena k jednání v téže formě ukončil Nejvyšší soud. Usnesením sp.zn.29 Cdo 3919/2014 sjednotil výklad výše uvedeného paragrafu, tak že plná moc udělená k právnímu jednání, pro které zákon vyžaduje formu notářského zápisu, není platná pro nedostatek formy vyžadované zákonem. Děkujeme nejvyššímu soudu, že tímto rozhodnutím šetří všem podnikatelům čas i peníze.