Uveřejňování smluv

Datum: 20.12.2015

Brzy se dočkáme nové právní úpravy, která bude mít vliv na termín účinnosti některých smluv. A to díku zákonu č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) jehož účinnost nastane 1.7.2016. Registr smluv pod správou Ministerstva vnitra, slouží už teď jako informační systém umožňující bezplatný dálkový přístup, na portále veřejné správy. Nový zákon popisuje mimo jiné také výjimky z povinnosti uveřejnění, způsob, ale také následky. Zda nám zveřejňování smluv pomůže v boji proti korupci, nebo bude jen dalším byrokratickým bojem, ukáže čas.