• Nová služba - vedení účetnictví, daňová evidence

  Datum: 21.06.2016

  Prostřednictvím naší účetní kanceláře s dlouholetou zkušeností, pro vás zajistíme taktéž vedení účetnictví, daňovou evidenci a daňové poradenství. Veškeré služby spojené s účetnictvím zajišťujeme pro naše klienty prostřednictvím účetní kanceláře, která sídlí přímo u nás v objektu v Brně, a se kterou spolupracujeme bez přerušení více jak 17 let. Našim cílem je spokojený zákazník. Tým kmenových z...

 • Sídlo firmy na nejlevnější adrese? Začátek problémů a pokažené pověsti

  Datum: 21.06.2016

  Oblíbená služba sídla firmy, dříve „virtuálního sídla“, má svá úskalí. Kvalitní služby vám ušetří práci, nedostatečné spíš napáchají spoustu škod, od poškozené image až po problémy s úřady. Finanční úřady zpřísnily svůj náhled na to, co vnímají jako řádné (reálné) sídlo firmy a co považují za sídlo virtuální (proti kterému brojí). Je proto nutné pečlivě zvážit, kam sídlo firmy umístíte. Základe...

 • Brzy se dočkáme nové právní úpravy, která bude mít vliv na termín účinnosti některých smluv. A to dí

  Datum: 04.01.2016

  Od 1.1.2016 vzniká všem plátcům DPH nová povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. V kontrolním hlášení se budou vykazovat údaje na základě vystavených a přijatých daňových dokladů a dalších dokladů o zboží nebo poskytnutí služeb. Kontrolní hlášení nenahradí řádné daňové přiznání. Bude prostředkem, který umožní správci daně získat informace o realizovaných transakcích a tím zamezit případnému odče...

 • Uveřejňování smluv

  Datum: 20.12.2015

  Brzy se dočkáme nové právní úpravy, která bude mít vliv na termín účinnosti některých smluv. A to díku zákonu č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) jehož účinnost nastane 1.7.2016. Registr smluv pod správou Ministerstva vnitra, slouží už teď jako informační systém umožňující bezplatný dálkový p...

 • Datové schránky nebo elektornický podpis

  Datum: 09.10.2015

  Datovou schránku zná již každý podnikatel-právnická osoba, které jsou přístupové údaje k datové schránce zřizovány automaticky při jejich zápisu do obchodního rejstříku. Možná, že ne každý bude souhlasit s tím, že systém komunikace prostřednictvím datové schránky má své výhody. Například to, že už nemusíte chodit na poštu a stát fronty na dopis. Jakákoli komunikace s úřady je díky datovým sch...

 • Sjednocení jednání formou plné moci

  Datum: 12.02.2015

  Také Vám dělal velkou hlavu§ 441 odst. 2 NOZ? S tím už je konec! Rozdílnost názorů, zda má nebo nemá být plná moc sepsána formou notářského zápisu, protože je udělena k jednání v téže formě ukončil Nejvyšší soud. Usnesením sp.zn.29 Cdo 3919/2014 sjednotil výklad výše uvedeného paragrafu, tak že plná moc udělená k právnímu jednání, pro které zákon vyžaduje formu notářského zápisu, není platná pro n...