Ready made evropská společnost (SocietasEuropaea, SE) je moderní právnickou osobou, která je vhodná pro podnikatelské záměry s potenciálem růstu za hranice státu nebo s mezinárodním pozadím. Založení evropské společnosti představuje časově poměrně náročný proces. Předpokladem jejího vzniku je přítomnost mezinárodního prvku, naplňujícího mezinárodní charakter společnosti, který ne každý subjekt je schopen naplnit.

K založení Evropské společnosti může dojít několika způsoby.

 • Fúzí již existujících obchodních společností
 • Vytvořením holdingové evropské společnosti
 • Založením dceřiné obchodní společnosti
 • Převodem národní akciové společnosti na mezinárodní úroveň

 • Chcete se vyhnout těmto činnostem a přesto vystupovat pod její hlavičkou? Využijte možnost koupě ready made Evropské společnosti.

  Výhody ready made evropské společnosti

  Ušetřete čas a vyhněte se administrativnímu procesu. My vám během 60 minut předáme novou SE společnost.

  Nejrychlejší cesta k získání Evropské společnosti

  Koupě ready made Evropské společnosti představuje jediný způsob, v jehož rámci nemusíte absolvovat administrativní proces založení nebo podnikat jiné právní kroky. Navíc máte k dispozici firmu, pod jejímž jménem můžete začít téměř okamžitě podnikat.

  Základní kapitál je splacen v plné výši

  Kupujete obchodní firmu, která má splacený celý základní kapitál (minimálně 120 000 EUR). Odpadají tak starosti s řešením výše vkladu jednotlivých akcionářů a výše upsaného základního kapitálu.

  Jsou splněny všechny náležitosti

  Firma je zapsána v obchodním rejstříku, disponuje dokumentací, obsahuje nadnárodní prvek a odpovídá platné legislativě EU (nařízení Rady č. ES/2157/2001 ze dne 8. října 2001). Nemusíte se tak starat o rozdíly, které při založení vyžaduje legislativa jednotlivých států.

  Úspora času

  Ready made Evropská společnost představuje především výraznou úsporu vašeho času – odpadá proces zakládání, který můžete věnovat svým obchodním aktivitám. Díky tomu, že se jedná již o založenou společnost, nemusíte zajišťovat žádná razítka a potvrzení.

  Atraktivní sídlo a registrace živností

  Evropská společnost, kterou kupujete, má registrované sídlo na atraktivní adrese v některém z našich business center. Součástí ready made ES je také registrace všech volných živností.