Především získáte úsporu času za hledání vhodných prostor, při čekání na pošťáka, běhání na poštu, úsporu nákladů za provoz a pronájem prestižních prostor, úsporu za další mzdové náklady, úsporu nákladů za vybavení kanceláře, zasedacích prostor a kancelářské techniky včetně servisu, profesionální přístup asistentky s poskytováním administrativních služeb a spoustu dalších výhod.

Založení společnosti s námi je jednoduché. Během jednoho dne Vám založíme společnost, zároveň předáme výpis společnosti z obchodního rejstříku o jejím zápisu. Šetříme Váš drahocenný čas v podnikání, proto své služby neustále zdokonalujeme.

Stačí si s námi dohodnout podmínky služeb s poskytnutím sídla a termín podpisu. Vše lze dohodnout i do 60 minut. Pak je třeba vše oznámit na úřadech a podat návrh na zápis změny v obchodním rejstříku. S tím vším Vám také dokážeme pomoci.

Ano můžete, pokud je u Vás doma řádně označeno sídlo firmy a je možné se zde setkávat s veřejností, úřady a dalšími orgány státní správy. Záleží jen na Vás, zda chcete obětovat Vaše soukromí, poznámky sousedů a nezvané návštěvy v době, kdy to nejméně čekáte.

Nejste jediní. Spousta našich klientů využívá služby FLEXI ASISTENTKY, která za Vás na základě plné moci oběhne úřady, popř. zpracuje potřebnou administrativu společnosti. A Vy už nemusíte na tyto nepříjemnosti myslet.

Výhod podnikání prostřednictvím S.R.O. je hned několik. Jmenujme ty nejzásadnější. Vyšší prestiž a postavení na trhu, úspora plateb za sociální a zdravotní pojištění, za závazky ručíte pouze do výše nesplaceného vkladu, oddělení osobního majetku a v neposlední řadě také možnost získání dotací nebo veřejných zakázek. S OSVČ tyto výhody nezískáte.

POZOR, jakmile podnikatel dosáhne obratu ve výši 1 000 000,- Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, stává se následující měsíc, ve kterém obrat překročil plátcem DPH, a to i bez povinné registrace. Proto doporučujeme, kontrolujte si na konci každého měsíce výši obratu za přechozích 12 měsíců!

Bez ohledu na zdaňovací období musí všechny právnické osoby od 1. 1. 2016 dokládat na finanční úřad kontrolní hlášení měsíčně! Podávání kontrolního hlášení podle zdaňovacího období platí pouze pro OSVČ.

Ano, živnostenské oprávnění je možné přerušit nebo pozastavit na jeden nebo více měsíců, což je výhodou např. u sezónních prací, ale i na několik let. Můžete si tak ponížit zálohy za sociální pojištění, ale pak musíte počítat s tím, že se Vám toto období nezapočítá do nároku na důchod.

Je-li statutárním orgánem jiná právnická osoba, zastupuje tuto společnost člen jejího statutárního orgánu, popř. její zmocněnec.

Podáváte-li daňové přiznání bez daňového poradce, je třeba tak učinit do 1.4. Prostřednictvím daňového poradce si lhůtu pro podání daňového přiznání prodloužíte do 1.7. Ovšem POZOR, doručení plné moci o pověření daňového poradce k podání daňového přiznání na místně příslušný finanční úřad, musíte opět do 1.4.!